0

Politica de retur

POLITICA DE RETUR

 

ACHIZITIONAREA PRODUSELOR SI POLITICA DE RETUR

 

Achizitionarea si politica de retur a produselor achizitionate de catre consumatori prin intermediul platformei www.lamonza.ro, intra sub incidenta dispozitiilor referitoare la incheierea si executarea contractelor de vanzare la distanta, conform Ordonantei de Urgenta nr. 34 din 04.06.2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

 

Calitatea de consumator apartine oricari persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prin contract de vanzare trebuie inteles contractul în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii.

 

Prin contract la distanta trebuie inteles contractul încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

 

 

Achizitionarea

 

Achizitionarea produselor puse la dispozitie prin intermediul platformei www.lamonza.ro echivaleaza cu incheiereaunui contract de vanzare cumparare la distanta in conditiile anteriormentionate. Acesta se considera perfectat la momentul confirmării acceptarii comenzii prin emiterea facturii fiscale, iar nu la lansarea comenzii si nici la momentul confirmarii automate a primirii comenzii.

 

 

Dreptul de retragere

 

Cumparatorul consumator, beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contractul incheiat in conditiile anterior mentionate, respectiv pentru a restitui bunurile achizitionate si pentru a i se inapoia pretul platit, fără afi nevoit să justifice decizia de retragere. Termenul curge la data la care cumparatorul,sau o parte terţă indicată de cumparator, a intrat în posesia fizică aproduselor achizitionate.

 

Pentru exercitarea dreptului de retragere, consumatorul trebuie ca in interiorul termenului de optiune, sa completeze formularul pus la dispozitie pe platforma www.lamonza.ro si sa comunice acest formular conform instructiunilor din cuprinsul sau.

 

In termen de cel mult 14 zile de la data comunicarii deciziei de retragere,cumparatorul consumator este obligat sa returneze produsele achizitionate la adresa si in conformitate cu instructiunile cuprinse in formularul de retragere, folosind acelasi serviciu de transport cu care s-a facut livrarea initiala. Consumatorul va suporta toate costurile directe legate de returnarea produselor. Produsele vor trebui returnate in aceeasi stare in care au fost livrate, impreuna cu originalul tuturor documentelor care au insotit livrarea.

 

Consumatorul va fi responsabil pentru diminuarea valorii produselor prin lovituri, ciobiri,zgarieturi sau folosire excesiva, rezultate din manipularea acestora, diferi tde ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării lor. In acest sens, orice modificare ce face imposibila (re)vanzarea produselor ca noi, il obliga pe consumator sa suporte costurile necesare readucerii la starea de la momentul livrarii. Dupa returnarea efectiva a produslor,respectivele costuri vor fi aduse la cunostinta consumatorului, impreuna cu o nota justificativa.

 

In termen de cel mult 14 zile de la data receptionarii formularului de retragere, completat si semnat corespunzator, consumatorului i se vor restitui pretul produselor achizitionate si sumele platite pentru livrarea initiala. Daca este cazul,acestea vor putea fi compensate cu costurile necesare readucerii bunurilor la starea de la momentul livrarii.

 

Toate termenele anterior mentionate se calculeaza pe zile calendaristice. In cazul incare ele se implinesc la sfarsitul unei zile nelucratoare, se prelungesc automat pana la sfarsitul primei zile lucratoare urmatoare.

 

 

Returnarea produselor neconforme

 

Suplimentar dreptului de retragere si garantiei legale reglementata prinLegea nr. 449 din 12.11.2003, consumatorului ii este oferita o garantie comerciala, in virtutea careia are dreptul la returnarea produsului si recuperarea tuturor costurilor, respectiv la inlocuirea produselor neconformecu alte produse identice, daca neconformitatea este reclamata prin comunicareape fax /e-mail a formularului pus la dispozitie pe platforma www.lamonza.ro, semnat si completat corespunzator, in termen de maxim 12ore de la data livrarii.

 

Se consideră că produsele sunt neconforme in cazul defectiunilor acestora sau al unor elemente componente ale acestora, in cazul in care nu au aceleasi caracteristici cu cele prezentate in descrierea produsului la momentul achizitionarii, respectiv nu prezinta parametri de calitate si performanta normale in raport de specificatiile de pe eticheta. Nu reprezinta neconformitati ale produselor, defectiunile acestora sau partilor componenteale acestora, rezultate in urma utilizarii /manipularii improprii sau incorecte.

 

Returnarea trebuie facuta in ambalajul original, impreuna cu originalul tuturor documentelor careau insotit livrarea si folosind acelasi serviciu de transport. Daca dupa returnare se constata ca neconformitatea este reala, consumatorul poate opta fie pentru restituirea integrala a pretului si a tuturor costurilor de transport (livrare si returnare), fie pentru inlocuirea cu un produs identic.

 

Restituirea pretului si a tuturor costurilor, respectiv inlocuirea produsului cu un alt produs identic, se vor realiza in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data la care s-a constatat ca neconformitatea este reala. In cazul in care termenul se implineste la sfarsitul unei zile nelucratoare, se prelungesc automat pana la sfarsitul primei zile lucratoare urmatoare.

 

Daca se constata ca neconformitatea nu este reala, returnarea produsului va fi considerata o manifestare adreptului consumaturolui de a se retrage din contract, urmand ca acesta sa suporte costurile returnarii si sa-i fie restituite doar pretul si costul livrarii initiale.


Produsele vor fi returnate la adresa: Soseaua Electornicii, numarul 19, sector 2, Bucuresti. 


Formularul de retur in format tipizat poate fi descarcat de aici .